Právní zastoupení pro vás

Advokátní kancelář s více než dvaceti lety právní praxe, poskytuje na Mělníku a
v Praze právní služby, a to ve všech oblastech práva, jak právnickým, tak i fyzickým osobám.

Zaměření

 • Právní služby poskytujeme v anglickém i německém jazyce, spolu se spolupracujícími advokáty jsme schopni zajistit právní služby ve všech světových jazycích.
 • Jsme připraveni zajistit Vaše zastoupení v řízeních před veškerými subjekty, soudy a úřady.
 • Specializujeme se na obory níže uvedené, ovšem poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, a tak Vám rádi pomůžeme s jakýmkoli problémem, a to i mimo obory níže výslovně uvedené.

Sporná agenda

 • zastupování před soudy a správními orgány
 • sepis předžalobních výzev
 • mimosoudní i soudní řešení sporů

Pohledávky

 • rozbor vymahatelnosti pohledávek
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • zajištění zastoupení i v rámci exekučního a insolvenčního řízení

Nemovitosti

 • příprava a revize veškeré smluvní agendy (kupní, darovací smlouvy, zástavy a věcná břemena k nemovitostem)
 • převody nemovitostí, včetně návrhů na vklad vlastnického práva
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem

Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

 • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva,
 • revize právní dokumentace (úpravy stanov, zápisů ze schůzí, včetně možnosti zajištění funkce „profesionální předsedy“)
 • řešení pohledávek, včetně řešení problémů s členy

Trestní právo

  • vedení obhajoby klienta v rámci trestního řízení
  • účast při vyšetřovacích úkonech
  • zastupování klienta jako poškozeného v trestním řízení
  • stejný rozsah služeb i v přestupkovém řízení

 

Obchodní korporace

 • zakládání, změny a rušení obchodních společností
 • příprava a konání valných hromad, včetně příslušné dokumentace
 • soulad zápisu v obchodním rejstříku s právními předpisy

Pracovní právo

 •  právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 •  rozbor oprávněnosti výpovědi či ukončení pracovněprávního poměru
 • zastoupení v řízení o určení platnosti ukončení pracovněprávního poměru

Rodinné záležitosti

 • rozvodová řízení
 • úprava poměrů ke zletilým i nezletilým dětem
 • vypořádání společného jmění manželů

Ceník

  • Odměna za právní služby je standardně určena dohodou mezi advokátem a klientem, její výše je závislá na náročnosti, jak právní, tak i časové konkrétního případu, současně i na případné nutnosti využití cizího jazyka.
  • V naší kanceláři se základní hodinová sazba za právní konzultaci pohybuje v rozmezí 1.500 až 2.500 Kč.
  • První konzultace s klientem, jejíž délka nepřesáhne 30 minut, je podmíněna úhradou částky, odpovídající ½ z určené hodinové sazby.
  • Právní rada, poskytnutá pomocí online porady představuje odměnu ve výši 750 Kč a je hrazena předem, prostřednictvím zálohové faktury.

O nás

Mgr. František Dušek, advokát

 • Od roku 2001, během studia oboru Právo, na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni působil ve společné advokátní kanceláři Balcar, Prokopec, Veselý a partneři na pozici právního asistenta.
 • Po absolvování právnické fakulty v roce 2004 nastoupil do této kanceláře na pozici advokátního koncipienta.
 • V září roku 2007 složil oborovou advokátní zkoušku a stal se samostatným advokátem, s evidenčním číslem ČAK 11 768.
 • Následně působil jako samostatný advokát, exekutorský kandidát a absolvoval též stáž na Ministerstvu spravedlnosti ČR, odbor exekučního dohledu, během které složil úřednickou zkoušku pro obor státní služby: legislativa a právní činnost.
 • V současnosti se věnuje soukromé právní praxi v Praze a na Mělníku.
 • Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Lucie Dušková, LL.M., právnička

 • V průběhu studia na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni působila od roku 2016 jako právní asistentka v advokátní kanceláři Houb & David, advokátní kancelář.
 • Po absolvování právnické fakulty v roce 2021 začala působit a v současnosti působí jako samostatná právnička, spolupracující s advokátními kancelářemi v Praze a na Mělníku.
 • Během roku 2022 absolvovala studijní program Business Law, který byl zakončen ziskem titulu LL.M.
 • Hovoří anglicky a španělsky

Online poradna

 • Uveďte co nejkonkrétnější popis Vašeho právního dotazu.
 • Vyplňte Vaše kontaktní údaje.
 • Na uvedený kontaktní email obdržíte zálohovou fakturu na částku ve výši 750 Kč.
 • V případě uhrazení zálohové faktury, Vám zašleme zpracovanou odpověď na Váš právní dotaz.
 • Při převzetí případu advokátem a vzájemné dohodě na poskytnutí právních služeb,
  Vám bude uhrazená částka za poskytnutí právní rady odečtena od fakturované částky.

  Kontakt

  Kancelář

  email:  info@ddak.cz
  tel.: +420 602 610 436
  ID datové schránky: 3kshriy
  adresa kanceláře – pobočky: Kaprova 40/12, 110 00 Praha

  Osobní setkání se uskutečňují po předchozí dohodě v kanceláři v Praze nebo na Mělníku

  Mgr. František Dušek

  email: dusek@ddak.cz
  Te.: +420 602 610 436

  Mgr. Lucie Dušková, LL.M.

  email: duskova@ddak.cz
  tel.: + 420 603 319 638